speak English please speak Romanian please  
 
Termocentrale Deva - Top banner

Descriere centrala

  • Partea termomecanică   
comanda termicaCaracteristicile echipamentelor principale sunt identice pentru fiecare din cele sase blocuri. Cazanele sunt realizate cu câte două corpuri ;turbinele au posibilitatea de a livra cca. (5x50 Gcal/ora; 1x120 Gcal/ora) în abur pentru încălzit. În sala cazanelor sunt amplasate instalaţiile de degazare, morile de cărbune şi ventilatoarele pentru recirculaţia de aer şi gaze. În exterior sunt amplasate ventilatoarele de aer şi de gaze arse, precum si electrofiltrele. În corpul buncărelor sunt amplasate staţiile de reducere - răcire, benzile Redler (la cota +21,00m) şi transportoarele de cărbune pentru alimentarea buncărelor (la cota +37,80m). Planşeele de deservire ale cazanelor şi schema termomecanicaturbinelor se găsesc la cota +9,00m.Turboagregatele sunt amplasate transversal, cazanele sunt coaxiale cu turboagregatele. La cota 0,00m sunt instalate pompele de alimentare iar pe o platformă, la cota +6,00 m, grupul pentru tratarea  condensatului.
Sala maşinilor este deservită de două poduri rulante de 1/0,2 MN (100/20 tf). Evacuarea gazelor arse se face prin câte un coş de fum la fiecare grup de două blocuri; coşurile au înălţimea de 220 m. Schema termică este concepută şi realizată în sistem bloc pentru abur, apă de alimentare şi condensat.


  
  • Partea electrică
camera comada statie electricaCentrala este deservita de trei statii electrice de tensiuni 110, 220 si 400 kV La barele statiei de 220 kV sunt racordate generatoarele  în schema bloc cu transformatoarele. Legaturile între barele celor trei statii sunt asigurate prin autotransformatoare cu puteri de 400 MVA între 400 si 220 kV si de 200 MVA, între 220 si 110 kV

Generatoarele debiteaza la tensiunea de 15,75 kV, functionând cu neutrul izolat. Racordul cu transformatorul bloc si derivatii spre transformatorul de servicii proprii este realizat cu bare capsulate. Transformatoarele principale (bloc) si pentru 220kV izolat sau direct legat la pamânt prin intermediul unui separator.
Fiecare bloc cazan turbina este echipat cu câte o statie de 6 kV de servicii proprii, alimentata prin câte un transformator de 25 MVA.
Alimentarea de rezerva este asigurata de la barele statiei de servicii generale printr-o automatizare (anclansarea automata a rezervei).

  • Partea hidrotehnică

Sala masinilorSursa de alimentare cu apă industrială este râul Mureş, a cărui albie a fost regularizată prin realizarea unui şenal excavat în lungime de 640m. Pe acest şenal s-a  construit un baraj deversor pentru menţinerea nivelului constant de apă de 5m.

Priza de apă este dimensionată să capteze un debit de 60 mc/s, care corespunde necesităţilor de apă pentru 8 grupuri turbogeneratoare de 210 MW.

Sistemul de răcire al centralei este în circuit mixt, debitul de apă al râului Mureş asigurând parţial necesarul pentru răcirea grupurilor.

Casa sitelor este prevăzută cu 12 site rotative, dintre care 8 site plane frontale şi 4 site cilindrice cu intrare laterală.

În staţia de pompe sunt 12 pompe verticale. Pe gura de evacuare a apei calde din centrala funcţionează o microhidrocentrală pentru recuperarea parţială a energiei din circuitul apei.

Sunt de asemenea două turnuri de răcire de tipul cu tiraj natural cu o capacitate de răcire de 14000mc/h fiecare. 


  • Partea de construcţii şi arhitectură
camera comanda centrala

Clădirea principală este compusă din sala cazanelor, corpul buncărelor şi sala maşinilor. Modularea se realizează prin travee de 6 m.Înălţimile sunt realizate (la nivelul cornişelor) de 52 m la sala cazanelor, de 46 m la sala corpului buncărelor şi de 30,5 m la sala maşinilor.

Scheletul de rezistenţă al sălii cazanelor este alcătuit din stâlpi de beton armat, dependenţi, încastraţi în partea inferioară şi articulaţi la partea superioară cu fermele de acoperiş.

La corpul buncărelor, structura de rezistenţă constă din cadre cu noduri rigide, din beton armat monolit. sala masinilor

Sala maşinilor este închisă până la cota +9,00m  cu pereţi din beton armat, glisaţi, iar până la cornişe cu panouri de faţă şi ferestre prefabricate din beton armat.

Structura de rezistenţă a sălii maşinilor cuprinde stâlpi de beton încastraţi în fundaţii şi articulaţi la partea superioară.

Cele trei coşuri de fum, cu înălţimi de 220 m, au o formă de dublu trunchi de con cu diametru de 7m la vârf şi 29 m la bază.

La realizarea acestui obiectiv au participat următoarele unităţi, aparţinând fostului Minister al Energiei Electrice:

  1. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE)
  2. Întreprinderea "Energoconstrucţia" (Actual Energoconstrucţia. S.A)
  3. Întreprinderea "Energomontaj" (actual Energomontaj S.A)
  4. Întreprinderea pentru Raţionalizarea şi Modernizarea Instalaţiilor Energetice  IRME (actual ICEMENERG)
plan cladire principala
    sectiune transversala prin cladire

Contact


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
www.cenhd.ro

Sucursala Electrocentrale Deva
Strada Santierului Nr . 1
337532 - Mintia, Jud. HUNEDOARA

Tel.:0254.236407
     0254.236408
Fax: 0254.236404      0254.236405
     0254.236550
E-mail: sedeva.mintia@termodeva.ro

Date de identificare:
CIF. RO 30855230
Nr. Reg. Com. J20/994/2012
Banca: C.E.C. BANK - Deva
Cont: RO53 CECE HD01 30 RON 057 4338